Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018

1. Yleistä

Toimintavuoden 2018 ja koko Savonlinnan kylät ry:n toiminnan kannalta merkittävin ratkaisu tehtiin joulukuussa 2017, kun Savonlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi Savonlinnan lähidemokratiamalliksi ns. Kumppanuuspöytämallin. Päätöksen yhteydessä hyväksytiin evästys, että Kumppanuuspöydän toteutuksen tueksi pyritään hakemaan erillista hankerahoitusta. Jo aiemmin, syksyn 2017 valmistelussa, Savonlinnan kylät ry on ilmoittanut olevansa mielellään tämän hankerahoituksen hakija ja hallinnoija

Tuohon päätökseen pohjautuen Savonlinnan kylät ry:llä tulee olemaan merkittävä rooli Savonlinnan kaupungin lähidemokratian toteuttamisessa.

Savonlinnan kylät ry on hakenut Kumppanuuskaupunki – lähidemokratian lähteellä -hankerahoitusta Savonlinnan kaupunkikeskustan lähidemokratiakumppanuuspöydän toiminnan tukemiseksi Asukasloikka Savonlinna -ESR hankkeesta sekä muiden neljän lähidemokratiakumppanuuspöydän (Kerimäen, Punkaharjun, Savonrannan ja ”Säämingin” lähidemokratiakumppanuuspöydät) osalta Piällysmies ry:n leader-rahoitusta.

Asukasloikka Savonlinna -hankkeen osalta on saatu myönteinen rahoituspäätös 14. 2. 2018 ja Piällysmies ry:n osalta hankehakemus käsitellään todennäköisesti yhdistyksen huhtikuun kokouksessa.

Myönteiset hankepäätökset vahvistavat Savonlinnan kylät ry:n aktiivisia toimia koko kaupungin alueen paikallisen kylä- ja asukastoiminnan aseman kehittämisessä sekä työn monipuolistamisessa.  Lisäksi Savonlinnan kylät ry:n vahvistaa otetaan Savonlinnan kylä- ja asukasyhdistysten sekä kylillä toimivien muiden yhdistysten, yritysten ja yksittäisten kansalaisten välisen yhteistoiminnan aktivoimisessa ja kehittämisessä.

Savonlinnan kylät ry:n keskeinen laajentumistehtävä on saada kaikki Savonlinnassa toimivat kylä- ja asukasyhdistykset aktiivisesti mukaan sekä Savonlinnan kylät ry:n toimintaan että Savonlinnan lähidemokratiamallin toteutukseen.

2. Yhteistyö Savonlinnan kaupungin kanssa

Toimintavuoden 2018 toinen keskeinen haaste liittyy Savonlinnan kaupungin kyläasiain neuvottelukunnan tulevaisuuteen. Lähidemokratiamallin myötä on aiheellista pohtia yhteistyössä Savonlinnan alueen kyläyhdistysten ja Savonlinnan kaupungin kanssa, onko kyläasiain neuvottelukunnalla vielä luonteva rooli kyläasioiden käsittelyssä vai keskitytäänkö toisaalta Savonlinnan kylät ry:n ja toisaalta lähidemokratiamallin kumppanuuspöytien toimintaan.

3. Toiminta kylä- ja asukastoiminnan kehittämiseksi

Savonlinnan kylät ry toimii tiiviissä yhteistyössä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kanssa savonlinnalaisen kylä- ja asukastoiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi. Toiminnan tavoitteena on toisaalta aktivoida jo toimivien kylä- ja asukasyhdistysten toimintaa, tarjota näille yhdistyksille erilaista toiminta-, tiedotus- ja markkinointiapua sekä käynnistää asukas- ja kylätoimintaa niiden Savonlinnan kaupungin kirkonkylien, kylien ja asuinalueiden kanssa joissa tätä toimintaa ei vielä ole käynnistetty ja organisoitu.

4. Avoimet kylät 9. 6. 2018

Savonlinnan kylät ry tulee toiminnassaan aktivoimaan Savonlinnan alueen kylä- ja asukasyhdistyksiä yhteisiin toimiin omien toimialueidensa kehittämiseen mm. esittelemällä kylien suomia mahdollisuuksia eri tilaisuuksissa, tapahtumissa ja mahdollisesti myös messuilla. Tämän toiminnan suurin näkyvä tilaisuus on valtakunnallinen Avoimet Kylät-tapahtuma 9.6.2018, johon yhdistys pyrkii saamaan mahdollisimman monta savonlinnalaista kylää esittelemään omaa erinomaisuuttaan omalla maaperällään.

5. Lokaali 2018 Savonlinnassa 1.-2.9.2019

Vuoden 2018 Lokaali -tapahtuma järjestetään Savonlinnassa 1.-2. 9. 2018 Järvi-Suomen kylät ry:n isännöimän. Lokaalin ohjelmassa on mm. retkiä, kylätori ja muuta juhlahumua. Tapahtuman kylätorilla tehdään tutuksi alueen kuntien sekä kylien toimintaa ja torilavalla esiintyvät alueen erilaiset musiikki- ja esiintymisryhmät.
Savonlinnan kylät ry aktivoi yhdessä alueen kyläyhdistysten kanssa toimialueen kyläyhdistyksiä ja paikallistoimijoita mukaan tapahtuman toteutukseen ja viettoon.

6. Koulutustoiminta

Savonlinnan kylät ry pyrkii järjestämään yhteistyössä Järvi-Suomen Kylät ry:n kanssa syksyllä 2018 kyläpäällikkökoulutuksen Savonlinnassa sekä kutsuu Järvi-Suomen Kylät ry:n tässä yhteydessä pitämään syyskokoustaan niin ikään Savonlinnaan.

7. Tiedotustoiminta

Savonlinnan kylät ry tulee toiminnassaan panostamaan yhdistyksen tunnetuksi tekemiseen ja uusien jäsenjärjestöjen hankkimiseen erityisesti ulkoisella tiedottamisella sekä jäsenjärjestöjen ja koko kylätoiminnan yhteenkuuluvuuden lisäämiseen sisäisellä tiedottamisella.

Yhdistys uudistaa Savonlinnan kylät -kotisivuston sekä aktivoimaan jäsenjärjestöjään omien kotisivujen rakentamiseen ja hyödyntämiseen.