KYLTILTÄ KYLTILLE- hanke

Hankkeen tarve ja tausta

Tarve Kyltiltä kyltille investointihankkeelle on syntynyt eri yhteyksissä kaupungin, kumppanuuspöytien ja matkailuväen kanssa sekä Kyliltä kylille aktiviteettihankkeen myötä. Aktiviteettihankkeen rahoitusta suunniteltaessa nähtiin järkeväksi eriyttää hanke kahteen osaan, jossa investointihanke toteuttaa reiteille ja kylille opasteet sen tiedon pohjalta, jonka aktiviteettihanke tuottaa.

Hankkeen tavoitteet

Kyltiltä kyltille hanke tuottaa noin 900 opastetta ja viittaa Savonlinnan alueella kulkeville reiteille sekä niihin liittyville aktiviteeteille ja palveluille. Opasteet jakautuvat opastetauluihin ja -viittoihin. Näistä tauluihin liitettävät QR-koodit antavat opasteen käyttäjälle mahdollisuuden tutustua kohteen luonteeseen sekä lähialueen palvelutarjontaan mobiiliverkon kautta tarkemmin.

Tavoitteena on, että kuntalaiset ja matkailijat löytävät reitistömme ja voivat turvallisesti käyttää niitä ilman pelkoa eksymisestä tai loukkaantumista huonon ylläpidon vuoksi.

Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa

Toteutetaan Kyliltä kylille hankkeeseen aiesopimuksin sitoutuneitten yhdistysten, yrittäjien, mainospalveluyrittäjän sekä hanketyöntekijän. Kyliltä kylille hankkeen keräämän määrätiedon ja kilpailuttaman graafisen ohjeiston avulla hanketyöntekijä suunnittelee jokaisen yhteistyötahon kanssa erikseen kullekin tulevat opasteet, niiden ilmiasun sekä pystytystarpeen. Hanketyöntekijä toimittaa valmiit opasteet kohteista vastaaville organisaatioille, joiden vastuulla on niiden pystyttäminen. Hankkeen riskit on minimoitu sitouttamalla kylä- ja matkailuyhdistykset sekä yritykset sopimuksin kylttien suunnitteluun ja pystyttämiseen.

 

Investointihankkeen  toteutus Kyliltä kylille - hanke

MALLIKAPPALE ISOISTA OPASTEISTA