Elonvoimaattori

Lähes kaksi vuotta kestäneen pandemian jälkeen, rokotuskattavuuden lisäännyttyä ihmiset kaipaavat yhteisöllisyyttä. Yhdistystoiminta ja näinollen yhteiset kokoontumiset ja tapahtumat ovat olleet pannassa tai niitä on toteutettu etäyhteyksin.


Elonvoimaattoorin tehtävänä on "herätellä" ja "sparrata" kylien yhteisöjä yhteisöllisiin toimintoihin, järjestämään tapahtumia omalle kylälleen ja edesauttaa kylien yhteisten tapahtumien toteuttamista koordinoimalla niitä.


Elonvoimaattoori kannustaa ja innostaa kylien yhteisöjä sekä kylillä asuvia osallisuuteen mm. Savonlinnan kumppanuuspöytien
kautta, jonka käytännön järjestelyjä hän hoitaa. 

 

Elonvoimaattori-hanke on esiselvityshanke, joka selvittää yllämainittujen toimintojen tarpeellisuutta kylillä ja luo niille mahdollisuuksia. Hankkeen rahoittajana toimii Piällysmies-Leader. 

 

Yhteystiedot:
Hankesuunnittelija
Meeri Larinen 
elonvoimaattori@gmail.com 
044 7413363