Wakan alta valoon

Wakan alta valoon on jatkanut Vakan alta valoon esiselvityshankkeella 2020 esiin kaivettua perinnetietoa ja tarinoita.

Hankkeen tarkoituksena oli nostaa paikallisen perinnetietouden tietämystä ja arvostusta Savonlinnan alueella.

Tarinat ovat merkittävä osa paikallista kulttuurihistoriaa. Moni tarina on ajan saatossa päässyt unohtumaan ja vain iäkkäämpi sukupolvi muistaa niistä osia.

Hanke on järjestänyt tarinapajoja, osallistunut paikallisiin tapahtumiin ja tapaamisiin, jakanut perinnetietoa eri tiedotuskanavia pitkin sekä luonut kirjallista ja kuvallista materiaalia kerätyistä tiedoista.

Hankkeen käytössä ollut lajiteltu, runsas materiaali  on antanut jalostettuna mahdollisuuden uusien matkailutuotteiden ideoinnille ja luonut perustaa uusille tuotteistamishankkeille.

Hankkeen tavoitteet ovat olleet:

1. korostaa paikallisuuden merkitystä matkailun elementtinä

2. rohkaista kyliä ottamaan tarinat osaksi toimintaansa ja jalostamaan aineettomia tai konkreettisia matkailutuotteita tai tapahtumia.

3. sitoa paikalliset tarinat matkailullisesti houkutteleviin paikkoihin ja palvelutuotteisiin.

4. viestiä rikkaasta ja jo miltei unohdetusta kansanperinnöstä, mitä arkistojen kätköistä löytyy.

5. Luoda juuria nuoremmalle sukupolvelle kohottamalla paikallisen identiteetin merkitystä.


Hanketyöntekijänä on toiminut Anniina Muukkonen 

Kallislahdessa Mönkkölän kartanossa kepposteli Aino-tytön haamu – Nyt ilkikurinen kuusivuotias on rauhoittunut ja perhe pitää häntä ystävänään.

Klikkaa kuvaa ja lue Itä-Savon juttu