Ajatus KyläTuumaamon takana

KyläTuumaamon tarkoitus on: 

 • vahvistaa kylään liittyvän tutkimuksen, taiteen, päätöksenteon ja kansalaisajattelun kosketuspintoja tasokkaassa korkean profiilin kesätapahtumassa;
 • aktivoida kyliä käsittelevää yhteiskunnallista keskustelua kansalaisten, asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden kesken ja edistää tutkimuspohjaista kyläaktivismia ja kyliä välittömästi tai välillisesti koskettavaa päätöksentekoa

Taustahavaintoja

 • Kylän merkitys on uudelleen kasvussa, seurauksena monenlaisista toisiinsa kietoutuneista yhteiskunnallisista, ekologisista, taloudellisista, aluepoliittisista, kansanterveydellisistä, turvallisuuspoliittisista ym trendeistä.
 • Kylän instituutio ja sen funktiot (ihmisille, alueille, kestävälle kehitykselle) tulee miettiä ja rakentaa uudelleen. Vanhaan ei ole paluuta, koska sitä ei enää ole eikä tule.
  Nostalgialla on tärkeät roolinsa, mutta nyt tulee sen oheen rakentaa tulevaisuuden rohkeita ja luovia visioita, jotka samalla kunnioittavat historiaa. Kylä ei kuulu pelkästään menneisyyteen, se on myös tulevaisuuden vastaus ihmisen, yhteiskunnan ja planeetan tarpeisiin. 21. vuosisadan kylälle tulee rakentaa itsetuntoinen identiteetti.
 • Kylien tulevaisuuteen vaikuttavan päätöksenteon tulee perustua parhaaseen ja koko ajan edistyvään monialaiseen tutkimustietoon, joka koskee maailman menoa monilla skaaloilla (asukkaiden neurofysiologiasta globaalin talouden arvoketjuihin ja maapallon ekologiseen kestävyyteen). Vanhat reseptit tulevat haastetuiksi, uusia luodaan ja tuodaan kriittiseen tarkasteluun.
 • Tieteen, taiteen, kansalaistuntojen ja päätöksenteon koneistojen on löydettävä toisensa koordinoituun yhteistyöhön. Erillisillä tempoiluilla ei onnistu.

Putikon KyläTuumaamo 

On piilevää tilausta koota yhteen parasta kylään liittyvää monialaista tutkimusta ja kylää koskevaa julkista keskustelua ja päätöksentekoa. Tähän hiljaiseen huutoon kyläfoorumi vastaa.

Muita toimijoita maksimaalisesti osallistava foorumi jalkauttaa tutkimuksen norsunluutorneista/tutkijankammioista, tekee tieteellisen työn läpinäkyväksi ja saattaa sen kosketuksiin kansalaistuntojen, päätöksenteon ideologioiden ja koneistojen, luovan taiteen ja koko muun kulttuurin kanssa. Kylän tulevaisuus on koko yhteiskunnan asia.

Tutkimus ja päätöksenteon käytäntö: 

 • Foorumi edistää tutkimuksen ja käytännön toiminnan suhteiden tiivistämistä. Vaikka teoria tunnetusti on käytännön kannalta ihan parasta, tämä yhteys on hyvä laittaa esille.
 • Foorumin tarjonta valistaa ja virkistää päätöksentekijöitä kaikilla skaaloilla (kylät, kunnat ja kaupungit, maakunnat, valtakunta, EU). Tälle valistukselle on piilevä tilaus.
 • Foorumi kutsuu päätöksentekijät kuulolle haastamaan ja tulemaan haastetuiksi. Maamme päätöksentekojärjestelmän läpinäkyvyyden ja kansanvallan riemuvoitto.

Tutkimus ja kansalaisnäkökulmat: 

 • Foorumi edistää tieteen ja kansalaiskatsomusten suhteiden tiivistämistä. Kansalaiset saavat tilaisuuden inspiroitua luovasti pohtimaan kylien tulevaisuutta ja rohkaistua käytännön toimiin.
 • Kansalaiset saavat uusia käsitteitä ja näkökulmia yhtäältä kylien tulevaisuuden edellytyksiin ja näköaloihin; toisaalta tieteeseen ja sen menettelytapoihin.
 • Tieteen korva kansalaistunnoille herkistyy: kansalaisten kyläelämälle antamat merkitykset, toiveet, pelot jne saavat mahdollisuuden/foorumin tulla näkyviksi.
 • Viime aikoina paljon kuulutettu ”kansalaistiede” aktivoituu/konkretisoituu kansalaisille läheisen teeman osalta: kansalaisten kontribuutiot tutkimukseen, monissa rooleissa (esim datan keruu, tähdellisten tutkimusteemojen osoittaminen, muistelu, toiveet tulevasta, teorioiden arviointi jne).

Tutkimus ja taide: 

 • Tieteen ja taiteen keskinäisyhteydet ovat lisääntyvästi kuulutuksessa, niitä halutaan edistää, tiivistää ja rahoittaa.
 • Ne edistävät tutkimusta itseään, tutkimuksen kytkentöjä käytäntöihin ja kansalaistuntoihin, päätöksentekoon ja maailmankuviin.
 • Tiede ja taide tutkivat omilla tahoillaan ja tavoillaan yhteiskuntaa ja ihmisenä olemista. Niiden tarkastelukulmat ja -tyylit on hedelmällistä saattaa vuorovaikutukseen myös kylän todellisuutta ja tulevaisuutta pohdittaessa. Tiede jatkaa siitä, mihin taide jää + Taide jatkaa siitä, mihin tiede jää.

Miksi Putikko?

 • Monin tavoin tyypillinen, mutta toisaalta – kuten kaikki kylät – aivan uniikki: elävästä sahakylästä palveluköyhäksi asuinalueeksi ja osin loma-ajan kyläksi.
 • Museoviraston suojelema kulttuurihistoriallisesti arvokas kylämiljöö ja rakennuskanta, Putikon arvokkain voimavara ja kehitystyön lähtökohta: vetovoimaiset raamit kulttuuritoiminnoille ja muille luoville aloille.
 • Kiehtova helposti tarinallistettava historia, ml maineikkaan Gruppo Putikon kansainvälisestikin näkyvät saavutukset 1980-90-luvuilla.
 • Putikko tasan 30 vuotta sitten valtakunnallinen vuoden kylä 1992.
 • Saimaan laaja lahti keskeinen maisematekijä.
 • Pikantti osa Savonlinnan rikasta kulttuurimaisemaa ja Punkaharjun orastavaa kulttuuriklusteria.
 • Uusi suht aktiivinen kyläyhdistys.

Henki ja rakenne

Henki

 • Uniikki, tällaista ei (kaiketi, vielä) ole toista. Korkea ambitiotaso. Tapahtumalla sekä paikallista että valtakunnallista merkitystä, potentiaalista medianäkyvyyttä.
 • Valistava ja viihdyttävä.
 • Uusien kuvakulmien ja visioiden rohkea ja luova etsintä, vanhojen kriittinen haastaminen ja puolustus.
 • Osallistava ja syrjimätön, kaikki tahot tervetulleita ennakkoluulottomaan keskusteluun.

Komponentteja

 • Pieni akateeminen tutkimusseminaari, kaikille avoin.
 • Pieni yleisöluento, tutkimuksen ja/tai päätöksenteon informoima, lavealti puhutteleva.
 • Perusteellisempi paneelikeskustelu, jossa mukana paikallisia ja valtakunnallisia vaikuttajia, kylien asukkaita ja järjestöaktivisteja, tutkijoita ja tv-tuttuja ym.
 • Taiteellisia elementtejä tilanteen mukaan, esim musiikkiesityksiä, kuva- ja ympäristötaidetta, (nukke)teatteria, klovneriaa ja standup-komiikkaa, sanataidetta tms. (kesän teemojen ja budjettirajoitteen mukaan)
 • Ravitsemuspalveluita ym hulabaloota, esim opastettu kyläkävely