Vapaa-ajanasukkaat


Oletko mökkeilijä Savonlinnan seudulla?

 

Liity vapaa-ajanasukkaista koottavaan sähköpostilistaan niin saat tietoa mm. Savonlinnan kaupungin palveluista sekä hankkeeseen ja mökkeilyyn liittyvistä asioista. Liittymällä sähköpostilistaan myös yhteydenpito sekä palautteen antaminen ja saaminen, kaupungin ja vapaa-ajanasukkaiden välillä parantuu huomattavasti. Viestinnän tueksi otamme myöhemmin tänä vuonna käyttöön Visit Savonlinna-verkkopalvelun, jonne kootaan yhdelle sivulle tietopaketti kaupungin ja paikallisten yritysten erilaisista palveluista vapaa-ajanasukkaille.
 
Vapaa-ajanasukas -hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on tavoittaa teidät Savonlinnan seudun vapaa-ajanasukkaat. Kaikkien edellä mainittujen toimenpiteiden tarkoituksena on käynnistää Savonlinnan elinkeinopalveluiden vapaa-ajanasukastoiminta Savonlinnassa ja seutualueella sekä ylläpitää viestintää vapaa-ajanasukkaiden suuntaan.
 
Jos kiinnostuit hankkeesta ja haluat liittyä suoraan Savonlinnan vapaaajanasukkaiden sähköpostirekisteriin, lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi osoitteeseen anni.virsunen@savonlinna.fi

 

Lisää hankkeesta tästä.
 

Savonlinnan kylät ry:n vapaa-ajanasukkaiden yhdyshenkilö: Matti Järvisalo

Sähköposti: mjrvisalo@gmail.com, puhelin:050 523 6314

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajanasumisen ykkösalueeksi 2017-2019

 

Ajankohtaista hankkeesta

Seuraa hankkeen etenemistä, toimenpiteitä ja raportteja hankkeen nettisivuilta www.laiturilla.fi sekä Facebook-sivuilta.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Anni Virsunen p. 044 417 4984 tai anni.virsunen@savonlinna.fi

Hankkeen esittely

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi –hanke, tuttavallisemmin Laiturilla-hanke, on maakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke, jonka tärkein tavoite on tukea maakunnan kehittymistä esimerkilliseksi vapaa-ajan asumisen alueeksi, niin aluekehityksen kuin vapaa-ajanasukkaiden näkökulmasta.

Tavoitteena on lisätä maakunnan yritysten liikevaihdon kasvua ja työllisyyttä, mökkien vuokraustoimintaa ja matkailutuloa sekä vaikuttaa mökkikannan käytettävyyden ja arvon säilymiseen. Tavoitteena on myös edistää vapaa-ajan asumisen palvelujen kysyntää ja tarjontaa sekä luoda pysyvä toimintamalli ja palvelukonsepti vapaa-ajanasukkaille. Hanke pyrkii edistämään vähähiilisyyttä ja siten vahvistamaan vapaa-ajan asumisen ekologista kestävyyttä.

Vapaa-ajanasukkaille suunnattua viestintää toteutetaan Laiturilla-brändin alla muun muassa nettisivuilla sekä Facebook-sivuilla. Ilmastomyönteisiä toimintatapoja edistetään muun muassa viestinnän avulla.

Hankkeella myös jalkautetaan vapaa-ajan asumisen kehittämismalli Savonlinnaan. Vapaa-ajan asumisen aluetaloudelliset vaikutukset selvitetään hankkeen toimenpiteenä. Lisäksi hankkeella toteutetaan Mökit kuntoon! -pilotti v. 2018 Mikkelin seudulla.

Hankkeen kohderyhmä

Vapaa-ajanasukkaat, mökinomistajat (erityisesti seuraava sukupolvi), vapaa-ajan asumiseen liittyvistä palveluista kasvua tavoittelevat yritykset, kunnat ja yhteisöt.

Edut yrityksille ja vapaa-ajanasukkaille

 

Laiturilla-hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat mahdollisuuden tavoittaa vapaa-ajanasukkaita ja saada heiltä tietoa tulevasta kysynnästä. Lisäksi yrityksillä on mahdollisuus markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan vapaa-ajanasukkaille. Hanke myös tukee yrityksiä tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä tutkitun tiedon pohjalta.

Savonlinnan kaupunki on luvannut käynnistää säännöllisen viestinnän vapaa-ajanasukkaille, jonka kautta lähetetään tietoa muun muassa tapahtumista, palveluista ja harrastusmahdollisuuksista Savonlinnassa.

Osallistuvien yritysten hyöty hankkeesta (hankkeeseen osallistuminen ei maksa mitään, mutta laskennallinen hyöty on rahoittajalle raportoitavaa de minimis-tukea.):

  • mukana Laiturilla-lehden palveluhakemistossa v. 2019
  • myyntiä tukevana kanavana Visit Savonlinnan-verkkopalveluun tuleva vapaa-ajanasukkaille suunnattu sivu
  • mahdollisuus tuoda oma ständi vapaa-ajanasukkaille suunnattuihin tapahtumiin
  • mahdollisuus tuoda yrityksen esitteitä Laiturilla-ständille, joka kiertaa vaihtelevasti eri tapahtumissa Savonlinnassa
  • tutkittua tietoa tuotteiden ja palvelujen kysynnästä tuotekehityksen tueksi