Arkisto

Mielipide

 

Viitaten keskiviikon 2.1. 2019 Jaana Hännisen juttuun Itä-Savossa, jossa hän oli haastatellut eläkkeelle jäävää Savonlinnan kaupungin rakennuspäällikkö Harri Halkoa.                                           Ottamatta kantaa muihin kuin Harri Halkon lausumaan mielipiteeseensä kumppanuuspöytien toimivuudesta tai hänen mielestään toimimattomuudesta.                                                                     Lähidemokratian   yhtenä toimintamallina on kumppanuuspöytätoiminta, jonka Savonlinnan kaupunki on päättänyt ottaa  käyttöön kuntalaisten kuulemiseen vuoden 2018 aikana.                                                    

Takana on siis vajaa vuosi kumppanuuspöydän toteuttamista, jota on kehitettävä jatkuvasti yhä paremmin toimivaksi kuntalaisten välittömän kuulemiseen ja osallisuuspolun toteuttamiseen.

Harri Halko tyrmää täysin kumppanuuspöytämallin toiminnan ja lausuu virkamiehelle sovinnaiseen tapaan, että kaikki aloitteet ja esitykset ovat kierrätettävä virkamies- ja lautakuntavalmisteluun. Varmasti myös niitäkin esityksiä on kosolti, jossa näin pitää tehdä, mutta...                                                      

Kumppanuuspöytämallin perimmäisenä ajatuksena on, että kuntalaiset kokevat, että heidän ajatuksiaan kuunnellaan ja myös toteutetaan säällisen aikataulun puitteissa. Ikävä kyllä tämä ei toteudu Harri Halon esittämässä mallissa, tästä on lukuisia esimerkkejä jo kuluneen toimintavuoden ajalta.           

Kumppanuuspöydän toimintamallia  lue , pelisääntöjä on hiottu viime vuoden loppupuolella entistä toimivammaksi ja kuntalaisten esitykset konkreettisesti huomioon ottavaksi toiminnaksi, joka näkyy jo kevään kumppanuuspöytien tilaisuuksissa ja päätöksissä.

Lisäksi Harri Halko esittää, että valtuutetut käyvät kerran vuodessa kuulemassa kuntalaisia kyläyhdistysten yms. järjestöjen tilaisuuksissa. Valtuutetut ovat erittäin tervetulleita olleet tähänkin asti osallistumaan eri tapahtumiin kylillä ja kaupunginosissa, tosin kovin vähän heitä on näkynyt vaalien välillä tasapuolisesti eri puolilla laajaa Savonlinnaa.

Viisi kumppanuuspöydäntapahtumaa ( Savonlinnan keskikaupunki, "Sääminki", Kerimäki, Punkaharju ja Savonranta) keväisin ja syksyisin ovat keränneet aktiiveja kuntalaisia sekä järjestöjä tuomaan esille  yhteistä hyvää  tuovia asioita ja ideoita  Savonlinnan kaupungille. Näihin tilaisuuksiin valtuutetut ovat enemmän kuin tervetulleita ja muutamia aktiiveja valtuutettuja on paikalla ollutkin.                                          

Lähidemokratiaa toteutetaan pitkin vuotta erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa tasapuolisesti koko laajassa Savonlinnan kaupungissa.

Lähidemokratian toteutuminen on parhaimmillaan silloin kun kuntalainen on kokenut, että hänen ajatuksensa on otettu huomioon ja toteutettukin säällisessä ajassa. Kaikki esitykset ja aloitteet eivät ole niin massiivisia, jotta siihen tarvitaan valjastaa virkamiesverkosto ja lautakunnat niitä pohtimaan omien aikataulujensa mukaisesti.

Jukka Nokelainen, Savonlinnan Kylät ry, puheenjohtaja

Lauantaina 8.6. 2019 avattiin Kylätori Sittarin naapuriin.

Porukkaa paikalle osasi vaihtelevasti, tunnelma oli hyvä ja ohjelma erinomaista.

Jatkossa Kylätori on avoinna totstaisin ja perjantaisin kello 14-18.

Toripaikkavaraukset voi tehdä tästä.

Tervetuloa asioimaan ja tekemään löytöjä tuottajien tarjoamista tuotteista.

JUTTU KYLÄTORIN AVAJAISISTA  tästä.

JUTTU KYLÄTORISTA ITÄ-SAVOSSA.

Jutun voit lukea täältä.

NYT ON AIKA LIITTYÄ JÄSENEKSI !

Kylä-, asukas-, ym. yhdistysten syyskokousten aika.

Nyt on aika tehdä päätös liittymisestä Savonlinnan Kylät ry:n viralliseksi jäseneksi.

Savonlinnan Kylät ry toivoo, että mahdollisimman moni yhdistys kokee saavansa vastinetta jäsenyydelleen yhdistyksessä.

Yhteistä edunvalvontaa ja kehittämistä

Savonlinnan Kylät ry:ssa on käynnissäKyliltä kylille - hanke sekä haettuna Kyltiltä kyltille-hanke jotka hyödyttävät jokaista kolkkaa Savonlinnan kylillä.

Kyläläisten ja kylätoiminnan käytössä olevien kiinteistöjen kiinteistöveron nollauksessa avustuksen muodossa, yhdistys saavutti tavoitteensa, johon teki todella paljon työtä. Valtuusto myöntänyt kumppanuuspöytään korvamerkityn rahan tähän tarkoitukseen. Seuraavienkin vuosien avustus on hoidettava ja siinä Savonlinnan Kylät ry on aktiivinen kaupungin suuntaan.

Savonlinnan Kylät ry on valmis kehittämään kylien viihtyvyyttä ja elinvoimaa. Tähän auttaa se, että Savonlinnan Kylät ry:llä on mahdollisimman laaja tuki toiminnalleen kyliltä.

Jäseneksi liittymiskaavakkeseen pääsee tästä.

TERVETULOA SYKSYN VERKKO-KUMPPANUUSPÖYTÄÄN!

Kaikille avoimissa Kumppanuuspöydissä pääset kehittämään asuinaluettasi sekä tuomaan Sinulle ja perheellesi tärkeitä asioita valmisteluun ja kaupungin päätöksentekoon.

Tänä syksynä Kumppanuuspöydät järjestetään poikkeuksellisesti verkossa TEAMS kokouksena.

LINKKI LÖYTYY SIVULTA savonlinna.fi/lahidemokratia 

Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan kokoukseen.

Linkki avataan tapahtumapäivänä klo 16:50.

 

TEAMS KOKOUKSET

Ke 30.9. klo 17-19 Savonranta

Ti 6.10. klo 17-19 Kaupunkikeskusta

Ke 14.10. klo 17-19 Kerimäki

Ti 27.10 klo 17-19 Punkaharju                              

 

 

TOIMENPIDE-ESITYKSET

Toimenpide-esitykset pyydetään jättämään etukäteen verkossa: 

savonlinnankylat.fi/lahde-vaikuttaa-hanke 

tai sähköpostilla: lahde.vaikuttaa@gmail.com.

 

Lisätietoja: projektityöntekijä Jaana Luostarinen,

puh. 044 741 3363, lahde.vaikuttaa@gmail.com

savonlinna.fi/lahidemokratia

 

 

 

 

 

Hankkeen tarve ja tausta

Tarve Kyltiltä kyltille investointihankkeelle on syntynyt eri yhteyksissä kaupungin, kumppanuuspöytien ja matkailuväen kanssa sekä Kyliltä kylille aktiviteettihankkeen myötä. Aktiviteettihankkeen rahoitusta suunniteltaessa nähtiin järkeväksi eriyttää hanke kahteen osaan, jossa investointihanke toteuttaa reiteille ja kylille opasteet sen tiedon pohjalta, jonka aktiviteettihanke tuottaa.

Hankkeen tavoitteet

Kyltiltä kyltille hanke tuottaa noin 900 opastetta ja viittaa Savonlinnan alueella kulkeville reiteille sekä niihin liittyville aktiviteeteille ja palveluille. Opasteet jakautuvat opastetauluihin ja -viittoihin. Näistä tauluihin liitettävät QR-koodit antavat opasteen käyttäjälle mahdollisuuden tutustua kohteen luonteeseen sekä lähialueen palvelutarjontaan mobiiliverkon kautta tarkemmin.

Tavoitteena on, että kuntalaiset ja matkailijat löytävät reitistömme ja voivat turvallisesti käyttää niitä ilman pelkoa eksymisestä tai loukkaantumista huonon ylläpidon vuoksi.

Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa

Toteutetaan Kyliltä kylille hankkeeseen aiesopimuksin sitoutuneitten yhdistysten, yrittäjien, mainospalveluyrittäjän sekä hanketyöntekijän. Kyliltä kylille hankkeen keräämän määrätiedon ja kilpailuttaman graafisen ohjeiston avulla hanketyöntekijä suunnittelee jokaisen yhteistyötahon kanssa erikseen kullekin tulevat opasteet, niiden ilmiasun sekä pystytystarpeen. Hanketyöntekijä toimittaa valmiit opasteet kohteista vastaaville organisaatioille, joiden vastuulla on niiden pystyttäminen. Hankkeen riskit on minimoitu sitouttamalla kylä- ja matkailuyhdistykset sekä yritykset sopimuksin kylttien suunnitteluun ja pystyttämiseen.

 

Investointihankkeen  toteutus Kyliltä kylille - hanke