Kyltiltä kyltille

 Nyt kaikki kylät kertomaan erä- ja ulkoilureiteistään!

Savonlinnan kylät ry hallinnoi Kyliltä kylille -hanketta, jonka tavoitteena on selvittää ja kartoittaa lihasvoimin liikuttavat, hoidetut erä- ja ulkoilureitit sekä niihin liittyvät aktiviteetit ja palvelut yksiin kansiin, helposti tavoitettavaan muotoon.

Hanke palvelee kaikkia alueen asukkaita, alueella lomailevia sekä matkailuyrityksiä tuoden digitaalisen palvelun lisäksi opasteet reiteistä ja palveluista pitäjän teiden varsille. Hanketyöntekijän rooli on kerätä hankkeeseen soveltuva tieto kylä- ja asukasyhdistyksiltä sekä matkailuyrityksiltä. Nämä hankkeeseen sitoutuneet tahot toteuttavat myöhemmin opasteiden pystyttämisen talkootyönä.

Kyliltä kylille -hanke on alkanut kesäkuun alussa ja päättyy vuoden 2020 lopussa. Hanketta rahoittaa Piällysmies ry ja Savonlinnan kaupunki. Hankkeen ohjausryhmään, joka tuo hankkeeseen eri tahojen näkemyksiä toteutukseen ovat edustettuna Savonlinnan kaupunki, Savonlinnan seudun matkailu Oy, Piällysmies ry, Savonlinnan seudun Kolomonen ry, matkailuyritykset sekä Savonlinnan kylät ry.

Kyliltä kylille -hankkeen laaja-alaisuudesta kertoo myös yhteistyö Savonlinnan Oppaat ry:n kanssa. Hanke rahoittaa opaskoulutuksesta kiinnostuneita ihmisiä paikallisoppaiksi kesäyliopiston ja Savonlinnan oppaat ry:n järjestämässä koulutuksessa ensi talven aikana. Hankkeen tavoitteena on saada koulutettua vähintään yksi paikallisopas pitäjää kohden.

Hankesuunnitelma etenee niin, että kuluvana kesänä – syyskuulle mennessä – kartoitetaan opastetarpeet ja opaskoulutuksesta kiinnostuneet. Opasteitten ja viitojen valmistaminen kilpailutetaan syksyn aikana. Talviaikaan hanke järjestää työpajoja ja koulutustilaisuuksia, joissa suunnitellaan opasteiden ulkoasua, tapahtumien järjestämistä kylillä sekä tieturvallisuusasioita kylttien pystytykseen liittyen.

Kesällä 2020 on edessä opasteiden pystyttäminen ja mahdollisten palveluita ja reittejä ylläpitävien hankkeiden suunnittelu sekä palveluiden tuotekorttien laatiminen visitsavonlinna.fi-sivustoon.

Kyliltä kylille -hankkeessa on esisopimuksen muodossa mukana lähes neljäkymmentä kyläyhdistystä tai yritystä. Toivoisin niiden tahojen, jotka eivät vielä ole mukana, ottavan yhteyttä hanketyöntekijään puhelimitse 044-9774479 tai sähköpostitse kyliltakylille(at)gmail.com.

Asko Koukkari, hanketyöntekijä